กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Public Private Partnership Coordination Unit

Provincial Administration Development and Promotion Bureau

Office of the Permanent Secretary for Interior, Ministry of Interior

{{ banner.name }}

{{ item.categoryTitle }}   ดูทั้งหมด

{{ item.title }}

{{ item.date }}

อ่านเพิ่มเติม
  • ไม่มีข้อมูล
  • ใหม่ {{ item.date }}{{ item.title }}
ดูทั้งหมด

ปฎิทินกิจกรรม

{{ banner.name }}

{{ banner.name }}

กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์

0-2222-4159

โทรสาร

0-2222-4159

อีเมล

jpp.moi9999@gmail.com