หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยได้ทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เศรษฐกิจ 6 ภาค โดยดำเนินการจัดสัมมนาฯ จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารดาวน์โหลด

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก  ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560  กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารประกอบการบรรยาย

        ไฟล์ข้อมูลจากการสัมมนา ณ จ.ขอนแก่น (12 -13 มิถุนายน 2560) ดาวน์โหลด

         ไฟล์ข้อมูลจากการสัมมนา ณ จ.กรุงเทพมหานคร (15 - 16 มิถุนายน 2560) ดาวน์โหลด

        ไฟล์ข้อมูลจากการสัมมนา ณ จ.เชียงใหม่ (26 - 27 มิถุนายน 2560) ดาวน์โหลด

  ไฟล์ข้อมูลจากการสัมมนา ณ จ.นครศรีธรรมราช (17 -18 กรกฎาคม 2560) ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.