หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพื้นที่ภาคใต้
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพื้นที่ภาคใต้

"รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพื้นที่ภาคใต้
เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และการจัดทำแผนดำเนินงาน ระยะ 5 ปี
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา"

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.