หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 22 และ การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 22 และ การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)

รัฐบาลมาเลเซีย ร่วมกับสำนักงานประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Centre for Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle Sub-Regional Cooperation: CIMT)จัดประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting: MM) ครั้งที่ 21 ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 22 (Senior Official’s Meeting: SOM) ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 12 (Chief Ministers’ and Governors’ Forum: CMGF) และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-13พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ TH Hotel& Convention Alor Setar, Kedahประเทศมาเลเซีย

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้แทนสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยมีผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.