หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย และตลาด น่าซื้อ วิถีไทย
ขอความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย และตลาด น่าซื้อ วิถีไทย

ด้วยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติไปจนถึงสิ้นปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารบนถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสด นาซื้อ วิถีไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเริ่มดำเนินการในปี 2558 ใน 12 เมื่อต้องห้าม...พลาด (12 จังหวัด) และเพิ่มเติม 64 จังหวัด ในปี 2559 ซึ่งบางจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารบางส่วนแล้วรายละเียดตามเอกสารดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.