หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.58 ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในนามจังหวัดอุดรธานีและหอการค้าจังหวัดอุดรธานเจ้าภาพ จากนั้น นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวสุนทรพจน์ “นวัตกรรม นำไทย สู่ความเป็นเลิศ” ( Innovate to Excellene) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 76 จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการหอการค้า ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.