หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมการทบทวนแผนระยะกลาง รอบ 2 แผนงาน IMT-GT ระยะ 5 ปี (2012-2016)
ผลการประชุมการทบทวนแผนระยะกลาง รอบ 2 แผนงาน IMT-GT ระยะ 5 ปี (2012-2016)

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมกับ สำนักงานประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานIMT-GTจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์อนุภูมิภาคแผนงานIMT-GTและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมทบทวนระยะกลางแผนงานระยะ 5 ปี การประชุม IMT-GT Strategic Meeting และการประชุมฝ่ายเลขานุการระดับชาติระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2558 ณ Alila Jakarta Hotel กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(อ่านรายละเอียดสรุปผลการประชุมในคอลัมน์ IMT-GT)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.