หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประขุมระดับผู้นำ แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 8 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์
ผลการประขุมระดับผู้นำ แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 8 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 แผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ Emerald Hall, Mayanmar International Convention Center (MICC) ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสการประชุมระดับผู้นำสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีไทย ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม นายเอ็ม ฮัตตา รายาซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจ ในฐานะผู้แทนพเศษของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และ ดาโต๊ะ ซรี มุสตาฟา โมฮัมหมัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พร้อมกันนี นายสตีเฟน กรอฟ รองประธานธนารพัฒนาเอเซีย (ADB) และนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมระดับผู้นำ แผนงาน IMT-GT ครั้งที 8 ได้เห็นชอบในรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน IMT-GT ในรอบปี 2556-2557 พร้อมทั้งมีประเด็นหารือและข้อสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

อ่านรายละเอียดใน คอลัมน์ IMT-GT

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.