หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประชุมกรอบการประชุมผู้ประสานงานการดำเนินโครงการตามแผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (jds)
ผลการประชุมกรอบการประชุมผู้ประสานงานการดำเนินโครงการตามแผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (jds)

นายพิระสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล,นายวีรพงษ์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวอันธิกา แก้วยะรัตน์ ผู้แทนจังหวัดปัตตานี และคณะข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานการดำเนินโครงการตามแผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย(jds)ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2556 ณ เมืองอลอสตาร์ รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย

(อ่านรายละเอียดใน คอลัมน์ IMT-GT)

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.