หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

“อนาคตประเทศไทยในพลวัตเอเชียแปซิฟิก”
“อนาคตประเทศไทยในพลวัตเอเชียแปซิฟิก”
การสัมมนาวิชาการ ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโดย สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา และ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถาบันนานาชาติเพื่อเอเซียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตประเทศไทยในพลวัตรเอเชียแปซิฟิก”  ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน  ศกนี้ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑  โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองบทบาทของเอเชีย และบทบาทของไทย   ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก ภาคราชการ เอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ทั้งจาก ภายในและต่างประเทศ อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงพาณิชย์ Dr. Djisman Simandjuntak, Chairman of the Board of Management  at Centre for Strategic and International Studies (CSIS) and Executive Director of Prasetiya Mulya Business School Indonesia เป็นต้น

เอกสารประกอบการบรรยาย

เมื่อลมเปลี่ยนทิศ : บทบาทของเอเชียในระบบเศรษฐกิจโลก โดย  Dr. Djisman Simandjuntuk 

2 โอกาสของประเทศไทยในพลวัตรเอเชียแปซิฟิก โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (TPP) เส้นทางสู่ความความตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAA) ?               

    โดย Mr.Simon Farbenbloom 

4 อาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก โดย นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 

สหภาพเมียร์ม่าและประเทศ GMS  โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

6 อาเซียนกับมหาอำนาจ : สหรัฐอเมริกา และ จีน โดย นายกวี จงกิจถาวร 

7 อุปสรรค์และความเสี่ยงทางกฎหมายต่อภาคธุรกิจการค้าประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ  

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.