หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนิน “โครงการประชุมเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)”  ณ ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมอรัญเมอร์เมด จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการพัฒนาและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนในภาคตะวันออก ๑๓ จังหวัด จำนวน ๒๓๐ คน

 

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาคตะวันออกของไทยและกัมพูชา : ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาสู่เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับอาเซียน" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  นายชัช กิตตินภดล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจ GMS-BF ประเทศไทย และนายทักษ์ ศรีรัตนโนภาส ผู้จัดการด้านโครงการร่วมทุนและการค้าระหว่างประเทศ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ดำเนินเสวนาโดย นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ

**สรุปผลการประชุม**

เอกสารประกอบการบรรยายของ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารประกอบการบรรยายของ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

เอกสารประกอบการบรรยายของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เอกสารประกอบการบรรยายของ  ดร.ธนิต โสรัตน์

เอกสารประกอบการบรรยายของ  นายทักษ์ ศรีรัตนโนภาส

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.