หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน โลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 >> วันที่ 29 สิงหาคม 2562<<       

     (1)  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  (คลิกดาวน์โหลด 1)                        

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

     (2)  นายไพศาล จตุรพิธพร   (คลิกดาวน์โหลด 2)

         สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     (3)  นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ  (คลิกดาวน์โหลด 3)                    

         ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย

     (4)  นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม  (คลิกดาวน์โหลด 4)                       

         ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้   

 >> วันที่ 30 สิงหาคม 2562<<       

     (5)  นายทรงกลด สว่างวงศ์  (คลิกดาวน์โหลด 5)         

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     (6)  นายณัฏฐ์ เศวตรพีพงศ์  (คลิกดาวน์โหลด 6)           

         ผู้เชี่ยวชาญประจำอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     (7)  นายธนิต  ภูมิถาวร  (คลิกดาวน์โหลด 7)          

         ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน

         สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.