หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

รายละเอียดและข้อมูลการสัมมนาฯ (โปรดคลิก)

โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการสัมมนา (ระดับนโยบาย) สำหรับผู้บริหาร

- วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั่วประเทศ  ณ ห้องประชุม Grand Diamond Bllroom อาคาร IMPACT FORUM 3 กรุงเทพมหานคร

    Smile   เอกสารประกอบ 1 (นายปรีดี ดาวฉาย ประธาน กกร.)

    Smile   เอกสารประกอบ 2 (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

   Smile  เล่มเอกสารประกอบการสัมมนา (ไฟล์ zip)

 

โครงการสัมมนา (ระดับปฏิบัติ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ภาคเหนือ  ณ โรงแรงดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  Smile   เอกสารประกอบ เล่มเอกสาร (ไฟล์ zip)

   Smile  ภาพกิจกรรม และ เอกสารวิทยากร (ไฟล์ zip)

 

- วันที่ 6 กันยายน 2561  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

    Smile   เอกสารประกอบ 1 ไฟล์ PDF (นายไพศาล จตุรพิธพร )

    Smile   เอกสารประกอบ 2 ไฟล์ PDF (รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)

    Smile   เอกสารประกอบ เล่มเอกสาร (ไฟล์ zip)

 

- วันที่ 11 กันยายน 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

    Smile   เอกสารประกอบ 1 ไฟล์ PDF (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

    Smile   เอกสารประกอบ 2 ไฟล์ PDF (นายไพศาล จตุรพิธพร)

    Smile   เอกสารประกอบ 3 ไฟล์ PDF (ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล)

  Smile   เอกสารประกอบ เล่มเอกสาร (ไฟล์ zip)


- วันที่ 14 กันยายน 2561 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  ณ จังหวัดสงขลา

  Smile   เอกสารประกอบ 1 ไฟล์ PDF (นายไพศาล จตุรพิธพร)

Smile   เอกสารประกอบ 2 ไฟล์ PDF (ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ)

  Smile   เอกสารประกอบ เล่มเอกสาร (ไฟล์ zip)

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.