หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เศรษฐกิจ 6 ภาค มีดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

2. ภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

3. ภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม

4. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 14 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.