หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก เป็นโครงการหนึ่งตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS โดยก่อสร้างขยายถนนทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งรัฐบาลวางแผนให้เป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก หรือ East - West Economic Corridor ถนนสายเอเชียหมายเลข 16 เชื่อมโยงประเทศในกรอบความร่วมมือ GMS โดยมีมูลค่างานก่อสร้าง 3,386 ล้านบาท ระยะทางรวม 105.2 กิโลเมตร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โครงการก่อสร้างทางหลวงฯ ดังกล่าวเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ เชื่อมระหว่างเมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - เมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - เชื่อมต่อกับประเทศไทย ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - เมืองเมาะลำเลิง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงเป็นสายทางที่สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ น้ำตกแก่งโสภา จุดชมวิวบ้านห้วยทราย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.