หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม

โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ โดย คุณอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณสุริยา จันทรกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณไพโรจน์  ปฐมวัฒน  นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

ประเด็น “ความสามารถในการแข่งขันการค้าชายแดนภายใต้ AEC”  

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณนิยม   ไวยรัชพานิช  รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ประเด็น "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อะไร? จากการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน"

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.สุเมธ  แก่นมณี  ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเด็น "การค้าชายแดนอีสานกับประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชา"

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.