หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 5 - 6  มิถุนายน  2557 ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

จัดโดย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

 

 


ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน”  โดย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.จุฬา  สุขมานพ   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง  กระทรวงคมนาคม  ประเด็น “การเชื่อมโยงระบบคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน”

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยายของคุณไพโรจน์  ปฐมวัฒน  นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ประเด็น “โอกาสการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ภายใต้ AEC”

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณนิยม  ไวยรัชพานิช  รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประเด็น “การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงอีสานตอนใต้กับกัมพูชาตอนเหนือ” 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.