หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ROC
เครือข่ายผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ ROC

เครือข่ายผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)

1. กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัย

2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2

4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

5. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1

6. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2

7. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

8. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2

9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2

12. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

13. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

14. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2

16. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

17. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

18. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.