หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดเข้าร่วมประชุม ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 20 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 21 และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเฮอร์เมส พาเลซ เมืองบันดาอาเจ๊ะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT ิImplementation Blueprint ปี 2555-2559

การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วย ระดับรัฐมนตรี มุขมนตรีของมาเลเซีย ผู้ว่าราชการจังหวัดของอินโดนีเซีย ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการระดับชาติฝ่ายไทยของแผนงาน IMT-GT และมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมด้วย 

อ่านรายละเอียด


จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.