หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ความก้าวหน้าโครงการ Green city สงขลา
ความก้าวหน้าโครงการ Green city สงขลา

ความก้าวหน้าของจังหวัดสงขลาในการดำเนินโครงการ Green city ตามแผนงาน IMT-GT

ที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา ที่ประชุมมีความเห็นตามข้อเสนอของมุขมนตรีมะละกา ในการพัฒนาเมืองสีเขียว ในพื้นที่แผนงาน IMT-GT โดยเลือกพื้นที่ตัวอย่างที่มีความพร้อมและศักยภาพนำร่องก่อน ได้แก่ มะละกา สงขลา และเมดานในจังหวัดสุมาตราเหนือ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการพิจารณากลั่นกรอง โดยเสนอผ่านที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส อย่างไม่เป็นทางการ แผนงาน IMT-Gซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ แล้ว

อ่านรายละเอียดโครงการ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.