หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนงาน IMT-GT

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแสงคมแห่งชาติ จัดประชุมทางไกลผ่านวิดิทัศน์ ( Video Conference) เพื่อชี้แจงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ IMT-GT ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนการลงทุนธุรกิจ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย โดย มี นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ และนายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะนำเสนอหัวข้อการ ประชุม เรื่อง "มิติในปัจจุบันและอนาคตของการพัฒนาภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT กับโอกาสของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย และแนวทางการจัดทำแผนยุทธศษตร์การพัฒนา พร้อมด้วยแผนกลยุทธ์และแผนการลงทุน ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT" โดย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.