หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

IMT-GT
กำหนดการประชุม IMT-GT
กำหนดการประชุม IMT-GT

 กำหนดการประชุม IMT-GT
 การประชุมเก็บข้อมูล Green Cities, สำรวจด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย, WG TOR/CMGF Review/NSM/ SOM for CIMT Est, การประชุม Conference ระหว่าง รมต.นิวัฒน์ธำรง/สศช./มท./ผวจ.14 จังหวัด, การลงนามการจัดตั้งศูนย์ CIMT โดยรัฐมนตรี 3 ประเทศ(รัฐมนตรี 3 ประเทศ/SOM/ผวจ./หน่วยงานต่างๆ),
การประชุมขับเคลื่อนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 (ชายแดน) มี รมต.นิวัฒน์ธำรง  เป็นประธาน, การประชุมขับเคลื่อนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 (อ่าวไทย), การประชุมขับเคลื่อนในพื้นที่ ครั้งที่ 3 (อันดามัน),IMT-GT Summit ครั้ง 7, Post Summit (SOM/NS/WG),IMT-GT MM/CMGF/SOM

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.