หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ACMECS
สรุปกรณีการปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพพม่า ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
สรุปกรณีการปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพพม่า ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

สรุปความเป็นมา

          25 ธันวาคม 2552 ฉก.ร.4 ได้ทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ปัญหาการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเมย บริเวณบ้านแม่โกนเกน หมู่ 4 ตำบลมหาวัน และบ้านท่าอาจ หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากฝ่ายพม่าทำการประท้วงโดยอ้างว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยมีการขุดดินจากริมฝั่งประเทศไทยถมลงไปในแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางและกระทบต่อแนวเขตแดนระหว่างประเทศ

      30 ธันวาคม 2552 TBC ฝ่ายไทยได้รับการประสานทางโทรศัพท์จาก TBC ฝ่ายพม่าว่า ขอให้ชะลอการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านท่าอาจ หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอ      แม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากยังอยู่ในห้วงของการประสานงานในระดับสูงของทั้งสองฝ่ายจนกว่าจะได้รับคำตอบหรือข้อสรุปที่ชัดเจน และทาง TBC ฝ่ายพม่ายืนยันว่า หากไม่หยุดดำเนินการก่อสร้างจะทำการปิดช่องทางสะพานมิตรภาพไทย – พม่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยใน      วันดังกล่าวเวลาประมาณ 11.00 น. – 18.00 น. ฝ่ายพม่าได้ใช้มาตรการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าของฝ่ายไทยที่ผ่านบนสะพานมิตรภาพไทย – พม่า โดยละเอียด ต่อมาเวลา 16.00 น. หจก.แม่สอดการโยธา ได้หยุดดำเนินการก่อสร้าง ทราบว่าได้รับคำสั่งจากจังหวัดตาก

          2 มกราคม 2553 TBC ฝ่ายไทยได้รับการประสานทางโทรศัพท์จาก TBC ฝ่ายพม่าว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2553 หจก.แม่สอดการโยธา ได้นำเครื่องจักรพร้อมคนงานเข้าไปดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ฝ่ายไทยทำการตรวจสอบ และประสานหยุดการดำเนินการไว้ก่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้โทรศัพท์ถึงนายชำนาญ ยนต์นิยม เจ้าของ หจก.แม่สอดการโยธา ให้ยุติการก่อสร้างชั่วคราวและถอนเครื่องมือจากแนวตลิ่ง ได้รับความร่วมมือด้วยดี การขนถ่ายสินค้าไทย – พม่า เป็นไปตามปกติ

          17 มิถุนายน 2553 เวลา 18.00 น. พม่าได้สั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย – พม่า และ        ท่าข้ามธรรมชาติทุกแห่ง สาเหตุจากการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยบ้านท่าอาจ หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อมาเมื่อเวลา 14.20 น. ของวันเดียวกัน พม่าได้สั่งเปิดสะพานและท่าข้ามธรรมชาติทุกแห่ง เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้ผู้รับจ้างชะลอการก่อสร้างพร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบในวันที่ 19 มิถุนายน 2553

          8 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.30 น. พม่าไม่อนุญาตให้รถยนต์ของคนไทยข้ามไปยังประเทศพม่าทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังพม่าได้ ทั้งนี้ฝ่ายพม่าอ้างว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำชนเผ่ากะเหรี่ยงในฝั่งพม่า และเป็นการประท้วง         การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยบ้านท่าอาจ หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ไม่หยุดดำเนินการก่อสร้าง และมีแนวโน้มว่าหากฝ่ายไทยไม่ให้ความร่วมมือพม่าจะปิดสะพานมิตรภาพไทย – พม่า โดยไม่มีกำหนด โดยจังหวัดตากได้สั่งการให้อำเภอแม่สอดประสานกับหอการค้าจังหวัดตากเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน และทางการพม่าได้ทำการเปิดสะพานฯ ในวันเดียวกัน

          9 กรกฎาคม 2553 เวลา 06.30 น. พม่าอนุญาตให้รถยนต์ไทยและพม่าเดินทางเข้า – ออก ได้ตามปกติ จนกระทั่งเวลา 08.15 น. พม่าประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยไม่อนุญาตให้บุคคลและพาหนะทุกชนิด เข้า – ออก ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย – พม่า แต่อย่างใด

          10 กรกฎาคม 2553 พม่าอนุญาตให้เดินทางเข้า –ออก ได้ตามปกติ

          11 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.30 น. พม่าไม่อนุญาตให้รถยนต์ทุกชนิดและคนเดินเท้า   ทั้งคนไทยและพม่า เดินทางเข้าออก

          12 – 15 กรกฎาคม 2553 พม่าอนุญาตเฉพาะรถยนต์เล็กและคนเดินเท้าที่เดินทาง     เข้า - ออก ไม่อนุญาตรถยนต์บรรทุกสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนพม่าเท่านั้นที่เดินทางเข้า – ออก

          28 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ใช้กลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – พม่า (Regional Border Committee : RBC) ในการแก้ไขปัญหาการปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพพม่า ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

          30 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – พม่า (Joint Boundary Committee : JBC) ได้เดินทางร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ณ สหภาพพม่า โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – พม่า เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย – พม่าตลอดแนว โดย กต. ได้แจ้งองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ของฝ่ายไทยให้ฝ่ายพม่าทราบแล้ว แต่ปัจจุบันฝ่ายพม่ายังไม่ได้ตอบรับแจ้งองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ของฝ่ายพม่าให้ฝ่ายไทยทราบแต่อย่างใด

          2 - 26 สิงหาคม 2553 มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งให้แก่ฝ่ายพม่า โดยการดำเนินการของผู้ประกอบการไทยใน อ.แม่สอด จ.ตาก แต่เมื่อฝ่ายพม่ายังไม่มีท่าทีในการเปิดจุดผ่านแดนฯ ผู้ประกอบการจึงระงับการส่งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว

          16 สิงหาคม 2553 รมช.กระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้เดินทางไปยัง      เนปิดอว์ เพื่อเข้าพบ U Maung Myint รมช.กระทรวงการต่างประเทศพม่า ซึ่งได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการปิดจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว โดยฝ่ายพม่ายังคงมีความกังวลที่มีข่าวว่าอาจมีการวางระเบิดในบริเวณใกล้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว

          31 สิงหาคม 2553 กรมกิจการชายแดนทหารได้มีหนังสือเชิญฝ่ายพม่าร่วมการประชุม RBC (วาระพิเศษ) โดยกำหนดห้วงเวลาการประชุมระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2553 แต่ไม่มีการตอบรับจากฝ่ายพม่า

          3 กันยายน 2553 กรมกิจการชายแดนทหารจัดประชุมเตรียมการประชุม RBC (วาระพิเศษ) เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการปิดจุดผ่านแดนถาวรฯ ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.