หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

GMS
ผลการประชุมเวทีหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ และผลการประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (The 5th Economic Corridor Forum and GMS Business Opportunities Forum)
ผลการประชุมเวทีหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ และผลการประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (The 5th Economic Corridor Forum and GMS Business Opportunities Forum)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวทีหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ และการประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (The 5th Economic Corridor Forum and GMS Business Opportunities Forum) ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลักดันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบแผนงาน GMS และแนวระเบียงเศรษฐกิจ  (๒) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้การรับรองเบื้องต้นต่อกรอบการลงทุนของภูมิภาค (Regional Investment Framework: RIF) ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน GMS ครั้งที่ ๑๙

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.