หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มติการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มจังหวัด

มติการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มจังหวัด ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 - กันยายน 2561

  • มติการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

           1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

          2. ภาคกลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

          3. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

          4. ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

          5. ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


  • มติการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด

           1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

          2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

          3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

          4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

          5. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

          6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

              เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

          7. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

          8. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

          9. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.