หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ACMECS
ACMECS: ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation)
ACMECS: ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation)

ACMECS เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation) เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย,พม่า,ลาว,กัมพูชา และเวียดนาม ผู้ริเริ่มคือนกยกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทย เพราะการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลาง (HUB) ของอนุภูมิภาคได้นั้น ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะใช้เส้นทางของไทยหรือจะยอมให้ไทยใช้เส้นทางในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องของการลงตัวทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ภายใต้ความสัมพันธ์และการไม่ระแวงต่อกัน โดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อการได้และต่างรับประโยชน์จากการที่ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค

16-06-2555

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

สรุปกรณีการปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพพม่า ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
- 09-01-2555   

สรุปความเป็นมา 25 ธันวาคม 2552 ฉก.ร.4 ได้ทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ปัญหาการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเมย บริเวณบ้านแม่โกนเกน หมู่ 4 ตำบลมหาวัน และบ้านท่าอาจ หมู่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากฝ่ายพม่าทำการประท้วงโดยอ้างว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยมีการขุดดินจากริมฝั่งประเทศไทยถมลงไปในแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางและกระทบต่อแนวเขตแดนระหว่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.