หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 48/58 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
- 10-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เร่งขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะ 2 2. ผังพื้นที่ ศก.พิเศษระยะที่ 1 เสร็จแล้ว 3. แนะช่องพัฒนาเขตศก. 4.‘บีโอไอ’ดึงญี่ปุ่นลงทุนเขตศก.พิเศษ 5. พ่อเมืองกาญจนบุรีเปิดงานการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 47/58 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
- 10-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. กนอ.ชง'กนพ.'เดินหน้าลงทุนศก.พิเศษตาก - สระแก้ว 2. ทูตพาณิชย์ลาวแนะผลักดันมุกดาหารเชื่อมโลจิสติกส์ 4. สั่งคลังลดค่าเช่าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5. เมียวดี เมียนมา 'ขุมทองแมคเคนน่า' ของไทย 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 7. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม

จดหมายข่าว ฉบับที่ 46/58 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
- 10-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ดัน SMEs ใช้ประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. กนพ.เร่งเครื่องเขต ศก.ระยะ 2 : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนพ. เห็นชอบให้มีกาจัดตั้ง 3.1 ผวจ.ตาก เปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบล 3.ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3.2 รมว.ท่องเที่ยวฯเมียนมา เชิญพ่อเมืองตากศึกษาเส้นทาง การค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว แม่สอด-มะละแหม่ง เพื่อร่วมพัฒนาเส้นทางการทองเที่ยวไทย-พม่า รับ AEC 3.3 H.E.Dr.Tin Shwe รมช.การกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งสหภาพเมียนมาให้การต้อนรับพ่อเมืองตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 45/58 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
- 08-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7 th Economic Corridor Forum : ECF - 7) 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4. นรม.เข้าร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 6 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 5.1 จังหวัดตราด เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5.2 รอง ผวจ.ตราดประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาขยะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 44/58 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
- 02-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ก.พาณิชย์เดินหน้าสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 2. ‘บิ๊กตู่’ เดินหน้าปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชู 6 พื้นที่เป้าหมาย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 3. ขยายพื้นที่เขต ศก.พิเศษ โยธาปรับปรุงเพิ่ม 6 แสนไร่ ‘มุกดาหาร – สระแก้ว – สงขลา’ 4. มุกดารเร่งรัฐเปิดสนามบินหวั่นสะหวันนะเขตแซงหน้า 5. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดคึกคัก BOI ไฟเขียว 6 บริษัทโมเดอร์นฟอร์มควงญี่ปุ่นปักธง 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม

จดหมายข่าว ฉบับที่ 43/58 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
- 02-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 1.1 รมช.คมนาคมเร่งเขต ศก.พิเศษตาก 1.2 ดันร่าง พ.ร.บ.“นครแม่สอด”ควบคู่เขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 1.3 ตากจัดตลาดนัดเกษตรเพื่อรองรับเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 1.4 จังหวัดตาก เปิดตลาดนัดนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับ AEC ประตูอาเซียน 2. สนช.ดูงานเขต ศก.พิเศษสระแก้ว 3. กนอ.เล็งดึงเอกชนลุยเขต ศก. 4. วิทยาลัยการปกครอง นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่น 74 ศึกษาข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 42/58 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เขต ศก.พิเศษตราด ส่อแววอืดโครงการไม่คืบอุปสรรคเพียบ 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดคึกคัก BOI ไฟเขียว 6 บริษัทโมเดอร์นฟอร์มควงญี่ปุ่นปักธง 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4. ดึงเอกชนตั้งโต๊ะซื้อขายที่ดิน เขตศก.พิเศษตากบูมจ้างงาน 1,000 คน 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 41/58 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมชี้แจงผู้ประกอบการศูนย์ OSS 1.2 ผวจ.หนองคาย ประชุมกำหนดกรอบการทำงานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 2.1 ร.ผวจ.นครพนมให้การตอนรับประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3.1 ปิดช่อง ชี้ทิศ พิชิตการลงทุน " เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก" รับ AEC ประตูอาเซียน 3.2 ผวจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 9/2558 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสระแก้ว 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 40/58 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จัดโรดโชว์ดึงต่างชาติลงศก.พิเศษ พาณิชย์ทำแผนนำร่อง 6 พื้นที่ติดชายแดน 2. เล็งยึดที่ดินกว่า 6 พันไร่ ใช้ประโยชน์เขตพัฒนา ศก.พิเศษเฟส 1 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 39/58 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เอ็กซิมปล่อยกู้เขต ศก.พิเศษ เพิ่มมูลค่าการค้าทะลุ 1 ล้านล้าน 2.ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2.1 เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการ OSS (One Stop Service) ด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2.2 ตากเตรียมจัดงานตลาดนัดนักลงทุน เขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก" รับ AEC 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4.1 ผวจ.มุกดาหารบรรยายพิเศษเรื่อง " เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร " 4.2 รมต.กค เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ CCO – MOF เขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4.3 เขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 38/58 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. 3 จังหวัดขานรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. ปั้นเมืองคู่ค้าบ้านวาเลย์ฯผนึกเขตพัฒนา ศก. พิเศษ 3. เปิดระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมไทย กัมพูชา เวียดนาม 4. จังหวัดนครพนมจัดมหกรรมการค้าชายแดน 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 37/58 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 1.1 ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย รับทราบข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลองใหญ่ จ.ตราด ศึกษาการลงทุนผลิตอาหารฮาลาล และสินค้ากลุ่มยางพารา 1.2 หอการค้าตราด ร่วม ม.หอการค้าไทย จัดเสวนา “Cross Border Model” พัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมเสนอผู้ประกอบการขนส่งพัฒนา 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 3. นครพนมตื่นตัวจัดตั้งเขตพัฒนาศก.พิเศษอ้าแขนรับการค้า-ลงทุนยุคประชาคมอาเซียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 36/58 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เกาหลีดูพื้นที่สนใจลงทุนเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 3.1 ดึงเอกชนลงทุนซีดีนครพนม 3.2 จังหวัดนครพนมเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา 3.3 นครพนมร่วมงานความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย – จีน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 35/58 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ผู้ว่าฯ ถกกรอบเขตศก.พิเศษ หอการค้าชี้เติบโตก้าวกระโดด 3.ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34/58 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเข้าสู่เขต ศก.พิเศษ – เออีซี 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. ยผ. จัดปฎิรูปที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.