หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 24/58 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
- 10-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เขตพัฒนา ศก.พิเศษ – ค้าชายแดน ดันที่ดินพุ่ง ‘เกียรตินาคิน’ เปิดโพย 16 จังหวัดรุ่ง 2. ชาวบ้านค้านนำป่าสาธารณะ “ทำเขตพัฒนา ศก.พิเศษอรัญประเทศ 3. เน้น 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย – ไตรมาสแรกยอดขอบีโอไอทะลุ 1.1 แสนล้าน “ผลักดันลงทุนเขตพัฒนา ศก.พิเศษ” 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23/58 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
- 08-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5) ส่อวิกฤตขาดแรงงาน “กัมพูชา - เมียนมา” ไหลเข้าพื้นที่ชั้นใน 2. เก็งกำไรที่ดินเขตพัฒนา ศก.พิเศษตากขาดทุน 3. ปักธง “ป่าไร่” ด่านใหม่สระแก้วเร่งเคลียร์พื้นที่ซับซ้อน (กัมพูชา) 4. หนุนมาตรา 44 ปลุกเศรษฐกิจ เอกชนขานรับเลิกกฎอัยการศึกช่วยธุรกิจไมซ์ 5. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (9) เปิดทำเลทองตราด ปั้นศูนย์โลจิสติกส์-ท่องเที่ยว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22/58 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
- 03-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสระแก้ว 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 4. มท.1 ตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย หนุนทางรถไฟ ลาว - แก่งคอย 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2558

จดหมายข่าว ฉบับที่ 21/58 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
- 31-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. นราธิวาสเปิด 4 ยุทธศาสตร์เขตพัฒนา ศก.พิเศษชายแดนภาคใต้ 2. ลาวไฟเขียว “ร่างเขต ศก.พิเศษ” 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 5. ผวจ.มุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัด และ หน. ส่วนราชการประจำจังหวัด 6. ลุ้นยกระดับ “ด่านสิงขร - มูด่อง” เพิ่มมูลค่าการค้า “ไทย - เมียนมา”

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/58 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
- 27-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. รับการพัฒนาเขต ศก.พิเศษ เร่งทางรถไฟนครสวรรค์ - แม่สอด 2. “สงขลา” รอเออีซี - เขตพัฒนา ศก.พิเศษ ดันเศรษฐกิจก้าวกระโดด 3. อัดฉีดเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 4. นายกรัฐมนตรีถกเขตพัฒนา ศก.พิเศษ “ไม่เลิกกฎอัยการศึก” 3. อัดฉีดเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 6“กาดนั่งยองคล้องย่าม”ตลาดนัดเสน่ห์เมืองตาก 7. ผวจ.มุกดาหารต้อนรับคณะ นปส. รุ่นที่ 64 8. รมว.มท. - รมช.มท. และคณะ เยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

จดหมายข่าว ฉบับที่ 19/58 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
- 25-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม (จ.นครพนม) 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก (จ.ตาก) 3. “ฮ่องกง” เล็งลงทุนหนองคาย 4. ชง ครม.สัญจร เปิดช่องด่านสิงขร 5. แม่สอดลุยสร้างสะพานไทย - พม่า แห่งใหม่ 6. ญี่ปุ่นสนใจลงทุนเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 18/58 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
- 23-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (3) คลื่นลงทุนมุ่งสู่"แม่สอด"ค้าปลีก-อสังหาฯ-โรงพยาบาล 2. ผวจ.หนองคายต้อนรับคณะกรรมการปฏิรูปโครงฯ 3. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (4) นายกเล็กนครแม่สอด สร้างเมืองรับเขต ศก.พิเศษตาก 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก (จ.ตาก) 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม (จ.นครพนม)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17/58 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
- 18-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ ๑. เร่งวางผังเมืองรองรับพื้นที่ ศก.พิเศษ ๒. เกาะติดเขตพัฒนา ศก.พิเศษโหมจัดระเบียบท่าข้าม-รถบรรทุก-ชิปปิ้งแม่สอด ๓. เชื่อมสะพานการค้า การลงทุน บึงกาฬ-ปากซัน ๔. ตั้งบอร์ดเล็ก ๕ ชุด เร่งเขต ศก.พิเศษดึงมืออาชีพ ๕. แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ครั้งที่ 2/๒๕๕๘ ๖. พ่อเมืองตาก-นายกเทศมนตรีนครแม่สอด แถลงเปิด กาดเซยอง 2 แผ่นดิน ๗. บรรยายพิเศษเขตพัฒนา ศก.พิเศษ แก่ผู้บริหารศึกษา ๘. ความเคลื่อนไหวศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) นราธิวาส

จดหมายข่าว ฉบับที่ 16/58 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
- 13-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. การลงทุนของญี่ปุ่นใน AEC 2. ค้าขายชายแดนแม่สอดทะลุแสนล้านดัน “ผวจ.”บริหารเขต ศก.พิเศษ 3. “กสท” บุก 5 พื้นที่ ศก.พิเศษรับเออีซีหวังรายได้ 1 หมื่นล้าน 4. รอง ผวจ.หนองคายต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 6. ผวจ.พระตะบอง เชิญ ผวจ.ตราดประชุมการค้าขายสินค้าชุมชน และ สินค้า OTOP 7. “บิ๊กตู่”สั่งตั้งเวสเทิร์นซีบอร์ด 5.นายกฯ ยืนยัน รบ.หนุนเขตพัฒนา ศก.พิเศษภาคใต้

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/58 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
- 10-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. กรมศุลฯ เนรมิตด่านใหม่ 2. ดึงลาวพัฒนาเขต ศก.เป้าเพิ่มค้าอีก 1.5 เท่า 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จ.ตาก) 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จ.มุกดาหาร) 5. ตราดเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 6. จับตา ‘สระแก้ว’ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14/58 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558
- 03-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ตราดผ่อนปรนส่งออกด่านท่าเส้นหนุนเขต ศก.พิเศษโพธิสัต 2. ไทยผนึก 10 ชาติอาเซียนยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป 3. ตากเตรียม 3 พื้นที่รองรับเขตพัฒนา ศก.พิเศษแม่สอด 4. ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 5. สวท.ตราด ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดการจัดระเบียบแรงงานและการบริหารจัดการแรงงาน 7. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2558

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13/58 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
- 02-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ตราด-กัมพูชาสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2. สามปี เศรษฐกิจ “บึงกาฬ” จากเมืองยางสู่ท่องเที่ยวริมโขง 3. “สระแก้ว” ปักธงเศรษฐกิจพิเศษ “ใครลงทุนก่อนได้สิทธิ์ก่อน 4. ประชุมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 5. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 6. เซ็นทรัลทุ่ม 4 หมื่นล.รับเออีซี 7. เขตเศรษฐกิจทวายฝันที่ต้องพยายาม 8. ประชุมหารือการจัดระเบียบการดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 9. ลงพื้นที่แหลมงอบ 10. คณะผู้แทนทูตญี่ปุ่นเยือนตราด 11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่ และด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 12. ประชุมการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/58 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- 25-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. มท.รับลูกรัฐบาล เดินหน้าเขตพัฒนา ศก.พิเศษอีก 5 จังหวัด 2. เกาะติดเขต ศก.พิเศษทำการค้าชายแดนให้รุ่งเรือง 3. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดรอดแค่ไหน? 4. สงขลาเร่งป้องกันคุมศก.พิเศษ 5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดากับผลกระทบต่อภาคใต้ 6. ผู้ว่าฯตากสั่งเร่งหาที่ดินรองรับนักลงทุนแม่สอด 7. จัดระเบียบคนต่างด้าวรับเขต ศก.พิเศษ 8. ตั้ง 20 ที่ปรึกษาเดินหน้าเขต ศก.พิเศษแม่สอด 9. ‘เอสซีจี’รุกขนส่งอาเซียนรับเออีซีผุดคลังสินค้าเขต ศก.พิเศษชายแดน 10. พ่อเมืองตาก-หนุนพม่าสร้างเส้นทาง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/58 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. รมว.พณ.เมียนมา เยี่ยมชมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2. ติวเข้มวางผังเมืองเขต ศก.พิเศษมุกดาหาร 3. ร่วมถกผังเมืองดัน‘คลองใหญ่’สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4. หนุนไทยขับเคลื่อนอาเซียน 5. ดูเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว ระวังก้าวเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย (1) 6. ดูเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว ระวังก้าวเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย (2) 7. สนช.บุกทวายดูเขตพื้นที่พิเศษฯ 8. ‘บิ๊กตู่’สั่งเร่งเขต ศก.พิเศษ 9. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก (จ.ตาก)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/58 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. คลองใหญ่ขอข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 2. กนอ.เล็งตั้งนิคมด้านบริการ 3. สระแก้วเล็งรีดภาษีเก็งกำไรที่ดิน 4. มุกดาหารเร่งโลจิสติกส์ 5. การขับเคลื่อน ศก.พิเศษมุกดาหาร 6. สะเดาจัดผังเมืองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7. ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 8. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “พิเศษอย่างไร?” 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ “พิเศษจริงหรือ?” 10. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 11. ราคาที่ดิน ตราด‘พุ่งสูง’อุปสรรคขวางเขต ศก.พิเศษ 12. พ่อเมืองตาก-ผู้ว่าฯเมียวดี จัดตรุษจีน 2 แผ่นดิน ชายแดนไทย-พม่า

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.