หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/58 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
- 10-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. กรมศุลฯ เนรมิตด่านใหม่ 2. ดึงลาวพัฒนาเขต ศก.เป้าเพิ่มค้าอีก 1.5 เท่า 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จ.ตาก) 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จ.มุกดาหาร) 5. ตราดเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 6. จับตา ‘สระแก้ว’ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14/58 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558
- 03-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ตราดผ่อนปรนส่งออกด่านท่าเส้นหนุนเขต ศก.พิเศษโพธิสัต 2. ไทยผนึก 10 ชาติอาเซียนยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป 3. ตากเตรียม 3 พื้นที่รองรับเขตพัฒนา ศก.พิเศษแม่สอด 4. ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 5. สวท.ตราด ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดการจัดระเบียบแรงงานและการบริหารจัดการแรงงาน 7. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2558

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13/58 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
- 02-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ตราด-กัมพูชาสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2. สามปี เศรษฐกิจ “บึงกาฬ” จากเมืองยางสู่ท่องเที่ยวริมโขง 3. “สระแก้ว” ปักธงเศรษฐกิจพิเศษ “ใครลงทุนก่อนได้สิทธิ์ก่อน 4. ประชุมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 5. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 6. เซ็นทรัลทุ่ม 4 หมื่นล.รับเออีซี 7. เขตเศรษฐกิจทวายฝันที่ต้องพยายาม 8. ประชุมหารือการจัดระเบียบการดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 9. ลงพื้นที่แหลมงอบ 10. คณะผู้แทนทูตญี่ปุ่นเยือนตราด 11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่ และด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 12. ประชุมการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/58 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- 25-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. มท.รับลูกรัฐบาล เดินหน้าเขตพัฒนา ศก.พิเศษอีก 5 จังหวัด 2. เกาะติดเขต ศก.พิเศษทำการค้าชายแดนให้รุ่งเรือง 3. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดรอดแค่ไหน? 4. สงขลาเร่งป้องกันคุมศก.พิเศษ 5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดากับผลกระทบต่อภาคใต้ 6. ผู้ว่าฯตากสั่งเร่งหาที่ดินรองรับนักลงทุนแม่สอด 7. จัดระเบียบคนต่างด้าวรับเขต ศก.พิเศษ 8. ตั้ง 20 ที่ปรึกษาเดินหน้าเขต ศก.พิเศษแม่สอด 9. ‘เอสซีจี’รุกขนส่งอาเซียนรับเออีซีผุดคลังสินค้าเขต ศก.พิเศษชายแดน 10. พ่อเมืองตาก-หนุนพม่าสร้างเส้นทาง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/58 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. รมว.พณ.เมียนมา เยี่ยมชมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2. ติวเข้มวางผังเมืองเขต ศก.พิเศษมุกดาหาร 3. ร่วมถกผังเมืองดัน‘คลองใหญ่’สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4. หนุนไทยขับเคลื่อนอาเซียน 5. ดูเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว ระวังก้าวเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย (1) 6. ดูเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว ระวังก้าวเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย (2) 7. สนช.บุกทวายดูเขตพื้นที่พิเศษฯ 8. ‘บิ๊กตู่’สั่งเร่งเขต ศก.พิเศษ 9. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก (จ.ตาก)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/58 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. คลองใหญ่ขอข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 2. กนอ.เล็งตั้งนิคมด้านบริการ 3. สระแก้วเล็งรีดภาษีเก็งกำไรที่ดิน 4. มุกดาหารเร่งโลจิสติกส์ 5. การขับเคลื่อน ศก.พิเศษมุกดาหาร 6. สะเดาจัดผังเมืองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7. ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 8. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “พิเศษอย่างไร?” 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ “พิเศษจริงหรือ?” 10. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 11. ราคาที่ดิน ตราด‘พุ่งสูง’อุปสรรคขวางเขต ศก.พิเศษ 12. พ่อเมืองตาก-ผู้ว่าฯเมียวดี จัดตรุษจีน 2 แผ่นดิน ชายแดนไทย-พม่า

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9/58 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ไทย-พม่า เดินหน้าโครงการทวายมูลค่า 5.2 หมื่นล้าน 2. คาดปีนี้เอสเอ็มอียกทัพมาไม่ต่ำ 500 ราย 3. สนช. ตรวจเยี่ยมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 4. บิ๊กตู่บินลงนาม‘เอ็มโอไอ’เชื่อมเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 5. กระชับแน่นสัมพันธ์ รถไฟไทย-ญี่ปุ่น 6. ไทย-ลาว ร่วมหารือขยายการค้า 7. เร่งวางผังเมืองเขตเศรษฐกิจ สะเดา สศก.หนุน 6 สหกรณ์แปรรูปยาง 8. ดันนราสร้างนิคมอุตฯ นอก พท.ศก.พิเศษ 9. เชียงรายคึกคักเม็ดเงินสะพัดชายแดนลุ้นตั้งพื้นที่พิเศษ ขนส่งสินค้า 3 ประเทศ 10. ขอช่วยหนุนเศรษฐกิจทวาย 11. หารือเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 12. กางโจทย์แม่สอด สู่เป้าค้าชายแดนแสนล้าน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/58 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. นรม.และหัวหน้า คสช. แจงสิทธิเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. มท.1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วตรวจความคืบหน้าสร้างด่านใหม่ 3. รายงานผลจากการประชุม ศศพ.มท. ของ 10 จังหวัด ผ่าน Video Conference เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 4. หนองคายนำ-อุดรฯหนุน ยุทธศาสตร์เมืองคู่เมืองศก.พิเศษ 5. ขยายการค้าตามแนวชายแดน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7/58 วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. พ่อเมือง จ.ตาก เปิดสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. พ่อเมืองเตือนคน จ.บึงกาฬ อย่าขายที่ดิน! อนาคตราคาแพง 3. จัดมหกรรมการค้าชายแดนนำร่องแม่สอดรับเขตเศรษฐกิจ 4. เจาะลึกเส้นทางสายไหม R3A 4.1 แกะรอย “แอปเปิ้ล-สาลี่-ทับทิม เสริฟตรงตลาดไท-สี่มุมเมือง” (ตอนที่ 8) 4.2 กองทัพคาราวานทัวร์สุดฮิต จีนทะลัก จ.เชียงใหม่-จ.เชียงราย (ตอนจบ) 5. ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 7. การประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 8. รมว.มท. รมช.มท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/58 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. คำให้สัมภาษณ์ของ รมว.มท. 2. เร่งจัดตั้งเขต ศก.พิเศษ 3. ค้าปลีกชายแดนคึกยึดทำเลทองรุกเพื่อนบ้าน 4. ไทย–เมียนมา เร่งดันเศรษฐกิจพิเศษทวาย–3 เส้นทาง 5. ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 6. ผวจ.นครพนม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ OSS 7. การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) 8. การตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว 9. การประชุม ศศพ.มท. 10. การประชุมสัมมนาปฏิบัติการยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 11. การดำเนินการเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/58 วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) 2. การประชุมหารือการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3. เปิดมหกรรมการค้าชายแดน จ.ตาก 4. เปิดสำนักงานเศรษฐกิจพิเศษตากรับประชาคมอาเซียน 5. ช้า เฉื่อย และเฉิ่ม 6. อองฟองต์เพิ่มกำลังผลิตโรงงานแม่สอดรับตลาดอาเซียน 7. เปิดแนวเวนคืนที่ดินรถไฟไทย – จีน โคราชแจ็กพอตพันไร่ เจาะอุโมงค์“ผาเสด็จ – หินหลับ”ทะลุหนองคาย 8. “พาณิชย์”พบ รมว.พาณิชย์เมียนมาดันยอดการค้า 2 เท่า ปี 2559 9. BOI เผยยอดลงทุนพุ่ง 2 ล้านล. หวั่นเกณฑ์ใหม่จะถูกตัดสิทธิ 10. เร่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชียงของรับเขตศก.พิเศษชี้เปิดปี

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/58 วันพุธที่ 28 มกราคม 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวหน้าการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จ. ตากสั่งหาที่ดิน ผู้ว่าฯ หวัง 3 อำเภอ มีพื้นที่จัดสรร 4 หมื่นไร่ ปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. ครม. เสนอ กม. แก้ปัญหาเศรษฐกิจพิเศษหวั่นขาดแรงงาน 3. บิ๊กจิน เดินหน้าสร้างสะพานไทย – พม่า แห่งที่ 2 4. อินเดียแจมเชื่อมโยงไทย – พม่า 5. กนอ. ส่งทีมเลือกที่ตั้งเศรษฐกิจพิเศษ 6. มุกดาหารเพิ่ม 2 อำเภอ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7. ราคา พท.สระแก้ว พุ่งจากหลักหมื่นเป็นหลักล้าน 8. เชียงรายลุ้นเขตเศรษฐกิจระยะ 2 9. การจัดทำระบบ E–mail ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10. ลงทุน "เขต ศก.พิเศษ" แสนล้าน "ซีพี-ไทยเบฟ-สหพัฒน์" นำทัพธุรกิจขยายฐาน 11. จ.ตาก ประชุมส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/58 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
- 24-02-2558   

ข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เขตเศรษฐกิจพิเศษฝัน...ที่ยังไม่เห็นฝั่ง 2. กางแผนที่เขต ศก. พิเศษ 20 พื้นที่ชายแดน เชื่อม‘ไทย’ไป‘อาเซียน’สู่‘โลก’ 3. ดึงเพื่อนบ้านบูมค้าชายแดนโต้ 1.5 ล้านล. 4. ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5. หนองคายยกเครื่องเมืองหน้าด่าน โลจิสติกส์ – เทรดดิ้งซิตี้ 6. วางโรดแมปร่วมบีโอไอรับเศรษฐกิจพิเศษ 7. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 8. เปลี่ยนแปลงการแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2558

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/58 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
- 24-02-2558   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2558

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/58 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
- 24-02-2558   

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/58 สรุปสารัตถะการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.