หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34/58 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเข้าสู่เขต ศก.พิเศษ – เออีซี 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. ยผ. จัดปฎิรูปที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 33/58 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. กระทรวงมหาดไทย - สสว. ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อน SMEs 2. การลงทุน 13 กลุ่มกิจการเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากคึกคัก 4. เขตพัฒนา ศก.พิเศษไทย – เมียนมาคึกคัก 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 7. ร.ผวจ.ตราดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 32/58 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
- 15-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. บูมศก.พิเศษป่าไร่เชื่อมกัมพูชา 2. นายไมตรี อินทุสุต ร.ปมท. ให้สัมภาษณ์เรื่อง Mea Sot SEZ 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 31/58 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
- 15-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. 3 เดือนเขตพัฒนา ศก.พิเศษฯ ‘ชิ้นโบแดง’ ของรัฐบาล 2. รัฐเร่งทำคลอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4. ตราดประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 30/58 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
- 11-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสงขลา -1.1 ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) -1.2 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา -1.3 ผวจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 29/58 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
- 06-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. “มุกดาหาร”พร้อมสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2. TICON พร้อมรุกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3. เร่งแต่งตัว เขตพัฒนา ศก.พิเศษรับกระแสลงทุนทะลัก 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 28/58 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
- 06-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ดัน “เชียงราย” ศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดน 2. แนะใช้พื้นที่รัฐตั้งเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 3. ชู 3 อุตสาหกรรมเด่น เหมาะลงทุนชายแดนใต้ 4. กรมศุลฯหนุน “ช่องแม็ก”เขตพัฒนา ศก.พิเศษอุบลฯ 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/58 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
- 27-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. “ประจิน” รมว.คค. ปาฐกถาพิเศษรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. จับตาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 4. ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 26/58 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
- 27-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก ๒. ครม. เห็นชอบลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10 % ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหวังกระตุ้นลงทุน 3. "นครพนม" ยึดโมเดลสิงคโปร์ Connectivity City จีน-ลาว-เวียดนาม

จดหมายข่าว ฉบับที่ 25/58 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
- 27-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (7) "ตราด" ชูนิคมฯบริการ-พัฒนาเมืองกรีน ตำบลไม้รูด 700ไร่ 2. เปิดเช่าที่รัฐ 99 ปี ปั้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10) เพื่อนบ้านประชิดชายแดนตราด ผุดแหล่งช็อปปิ้ง-กาสิโน 4. ข่าวความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 5. ผวจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ รมช.คค.

จดหมายข่าว ฉบับที่ 24/58 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
- 10-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เขตพัฒนา ศก.พิเศษ – ค้าชายแดน ดันที่ดินพุ่ง ‘เกียรตินาคิน’ เปิดโพย 16 จังหวัดรุ่ง 2. ชาวบ้านค้านนำป่าสาธารณะ “ทำเขตพัฒนา ศก.พิเศษอรัญประเทศ 3. เน้น 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย – ไตรมาสแรกยอดขอบีโอไอทะลุ 1.1 แสนล้าน “ผลักดันลงทุนเขตพัฒนา ศก.พิเศษ” 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23/58 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
- 08-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5) ส่อวิกฤตขาดแรงงาน “กัมพูชา - เมียนมา” ไหลเข้าพื้นที่ชั้นใน 2. เก็งกำไรที่ดินเขตพัฒนา ศก.พิเศษตากขาดทุน 3. ปักธง “ป่าไร่” ด่านใหม่สระแก้วเร่งเคลียร์พื้นที่ซับซ้อน (กัมพูชา) 4. หนุนมาตรา 44 ปลุกเศรษฐกิจ เอกชนขานรับเลิกกฎอัยการศึกช่วยธุรกิจไมซ์ 5. เกาะติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (9) เปิดทำเลทองตราด ปั้นศูนย์โลจิสติกส์-ท่องเที่ยว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22/58 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
- 03-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสระแก้ว 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 4. มท.1 ตรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย หนุนทางรถไฟ ลาว - แก่งคอย 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2558

จดหมายข่าว ฉบับที่ 21/58 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
- 31-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. นราธิวาสเปิด 4 ยุทธศาสตร์เขตพัฒนา ศก.พิเศษชายแดนภาคใต้ 2. ลาวไฟเขียว “ร่างเขต ศก.พิเศษ” 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 5. ผวจ.มุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัด และ หน. ส่วนราชการประจำจังหวัด 6. ลุ้นยกระดับ “ด่านสิงขร - มูด่อง” เพิ่มมูลค่าการค้า “ไทย - เมียนมา”

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/58 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
- 27-03-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. รับการพัฒนาเขต ศก.พิเศษ เร่งทางรถไฟนครสวรรค์ - แม่สอด 2. “สงขลา” รอเออีซี - เขตพัฒนา ศก.พิเศษ ดันเศรษฐกิจก้าวกระโดด 3. อัดฉีดเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 4. นายกรัฐมนตรีถกเขตพัฒนา ศก.พิเศษ “ไม่เลิกกฎอัยการศึก” 3. อัดฉีดเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 6“กาดนั่งยองคล้องย่าม”ตลาดนัดเสน่ห์เมืองตาก 7. ผวจ.มุกดาหารต้อนรับคณะ นปส. รุ่นที่ 64 8. รมว.มท. - รมช.มท. และคณะ เยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.