หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 44/58 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
- 02-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ก.พาณิชย์เดินหน้าสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 2. ‘บิ๊กตู่’ เดินหน้าปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชู 6 พื้นที่เป้าหมาย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 3. ขยายพื้นที่เขต ศก.พิเศษ โยธาปรับปรุงเพิ่ม 6 แสนไร่ ‘มุกดาหาร – สระแก้ว – สงขลา’ 4. มุกดารเร่งรัฐเปิดสนามบินหวั่นสะหวันนะเขตแซงหน้า 5. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดคึกคัก BOI ไฟเขียว 6 บริษัทโมเดอร์นฟอร์มควงญี่ปุ่นปักธง 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม

จดหมายข่าว ฉบับที่ 43/58 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
- 02-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 1.1 รมช.คมนาคมเร่งเขต ศก.พิเศษตาก 1.2 ดันร่าง พ.ร.บ.“นครแม่สอด”ควบคู่เขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 1.3 ตากจัดตลาดนัดเกษตรเพื่อรองรับเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 1.4 จังหวัดตาก เปิดตลาดนัดนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับ AEC ประตูอาเซียน 2. สนช.ดูงานเขต ศก.พิเศษสระแก้ว 3. กนอ.เล็งดึงเอกชนลุยเขต ศก. 4. วิทยาลัยการปกครอง นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่น 74 ศึกษาข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 42/58 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เขต ศก.พิเศษตราด ส่อแววอืดโครงการไม่คืบอุปสรรคเพียบ 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดคึกคัก BOI ไฟเขียว 6 บริษัทโมเดอร์นฟอร์มควงญี่ปุ่นปักธง 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4. ดึงเอกชนตั้งโต๊ะซื้อขายที่ดิน เขตศก.พิเศษตากบูมจ้างงาน 1,000 คน 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 41/58 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมชี้แจงผู้ประกอบการศูนย์ OSS 1.2 ผวจ.หนองคาย ประชุมกำหนดกรอบการทำงานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 2.1 ร.ผวจ.นครพนมให้การตอนรับประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3.1 ปิดช่อง ชี้ทิศ พิชิตการลงทุน " เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก" รับ AEC ประตูอาเซียน 3.2 ผวจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 9/2558 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสระแก้ว 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 40/58 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จัดโรดโชว์ดึงต่างชาติลงศก.พิเศษ พาณิชย์ทำแผนนำร่อง 6 พื้นที่ติดชายแดน 2. เล็งยึดที่ดินกว่า 6 พันไร่ ใช้ประโยชน์เขตพัฒนา ศก.พิเศษเฟส 1 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 39/58 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เอ็กซิมปล่อยกู้เขต ศก.พิเศษ เพิ่มมูลค่าการค้าทะลุ 1 ล้านล้าน 2.ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2.1 เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการ OSS (One Stop Service) ด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2.2 ตากเตรียมจัดงานตลาดนัดนักลงทุน เขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก" รับ AEC 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4.1 ผวจ.มุกดาหารบรรยายพิเศษเรื่อง " เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร " 4.2 รมต.กค เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ CCO – MOF เขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4.3 เขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 38/58 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. 3 จังหวัดขานรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. ปั้นเมืองคู่ค้าบ้านวาเลย์ฯผนึกเขตพัฒนา ศก. พิเศษ 3. เปิดระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมไทย กัมพูชา เวียดนาม 4. จังหวัดนครพนมจัดมหกรรมการค้าชายแดน 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 37/58 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 1.1 ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย รับทราบข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลองใหญ่ จ.ตราด ศึกษาการลงทุนผลิตอาหารฮาลาล และสินค้ากลุ่มยางพารา 1.2 หอการค้าตราด ร่วม ม.หอการค้าไทย จัดเสวนา “Cross Border Model” พัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมเสนอผู้ประกอบการขนส่งพัฒนา 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 3. นครพนมตื่นตัวจัดตั้งเขตพัฒนาศก.พิเศษอ้าแขนรับการค้า-ลงทุนยุคประชาคมอาเซียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 36/58 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เกาหลีดูพื้นที่สนใจลงทุนเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 3.1 ดึงเอกชนลงทุนซีดีนครพนม 3.2 จังหวัดนครพนมเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา 3.3 นครพนมร่วมงานความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย – จีน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 35/58 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ผู้ว่าฯ ถกกรอบเขตศก.พิเศษ หอการค้าชี้เติบโตก้าวกระโดด 3.ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34/58 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเข้าสู่เขต ศก.พิเศษ – เออีซี 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. ยผ. จัดปฎิรูปที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 33/58 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. กระทรวงมหาดไทย - สสว. ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อน SMEs 2. การลงทุน 13 กลุ่มกิจการเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากคึกคัก 4. เขตพัฒนา ศก.พิเศษไทย – เมียนมาคึกคัก 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 7. ร.ผวจ.ตราดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 32/58 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
- 15-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. บูมศก.พิเศษป่าไร่เชื่อมกัมพูชา 2. นายไมตรี อินทุสุต ร.ปมท. ให้สัมภาษณ์เรื่อง Mea Sot SEZ 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 31/58 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
- 15-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. 3 เดือนเขตพัฒนา ศก.พิเศษฯ ‘ชิ้นโบแดง’ ของรัฐบาล 2. รัฐเร่งทำคลอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4. ตราดประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 30/58 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
- 11-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสงขลา -1.1 ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) -1.2 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา -1.3 ผวจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.