หน้าหลักข้อมูลองค์กรแผนงานโครงการแสดงความคิดเห็นแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

GMS

ACMECS

IMT-GT

ROC

AEC

กระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์จังหวัด

ส่วนราชการไทย

สื่อสารมวลชน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทความ

ภาพกิจกรรม

องค์กรภาคเอกชน

หอการค้าไทย

สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนหัวปฏิทิน

 

ส่วนหัวนาฬิกา

ส่วนหัวพยากรณ์อากาศ

ส่วนหัวราคาน้ำมัน ปตท.

ส่วนหัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

หัวข้อเนื้อหาวิชาการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 41/58 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมชี้แจงผู้ประกอบการศูนย์ OSS 1.2 ผวจ.หนองคาย ประชุมกำหนดกรอบการทำงานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 2.1 ร.ผวจ.นครพนมให้การตอนรับประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3.1 ปิดช่อง ชี้ทิศ พิชิตการลงทุน " เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก" รับ AEC ประตูอาเซียน 3.2 ผวจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 9/2558 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสระแก้ว 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 40/58 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
- 01-07-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จัดโรดโชว์ดึงต่างชาติลงศก.พิเศษ พาณิชย์ทำแผนนำร่อง 6 พื้นที่ติดชายแดน 2. เล็งยึดที่ดินกว่า 6 พันไร่ ใช้ประโยชน์เขตพัฒนา ศก.พิเศษเฟส 1 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 39/58 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เอ็กซิมปล่อยกู้เขต ศก.พิเศษ เพิ่มมูลค่าการค้าทะลุ 1 ล้านล้าน 2.ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2.1 เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการ OSS (One Stop Service) ด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2.2 ตากเตรียมจัดงานตลาดนัดนักลงทุน เขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก" รับ AEC 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4.1 ผวจ.มุกดาหารบรรยายพิเศษเรื่อง " เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร " 4.2 รมต.กค เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ CCO – MOF เขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4.3 เขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 38/58 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. 3 จังหวัดขานรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. ปั้นเมืองคู่ค้าบ้านวาเลย์ฯผนึกเขตพัฒนา ศก. พิเศษ 3. เปิดระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมไทย กัมพูชา เวียดนาม 4. จังหวัดนครพนมจัดมหกรรมการค้าชายแดน 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 37/58 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 1.1 ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย รับทราบข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลองใหญ่ จ.ตราด ศึกษาการลงทุนผลิตอาหารฮาลาล และสินค้ากลุ่มยางพารา 1.2 หอการค้าตราด ร่วม ม.หอการค้าไทย จัดเสวนา “Cross Border Model” พัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมเสนอผู้ประกอบการขนส่งพัฒนา 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 3. นครพนมตื่นตัวจัดตั้งเขตพัฒนาศก.พิเศษอ้าแขนรับการค้า-ลงทุนยุคประชาคมอาเซียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 36/58 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
- 11-06-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. เกาหลีดูพื้นที่สนใจลงทุนเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษหนองคาย 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 3.1 ดึงเอกชนลงทุนซีดีนครพนม 3.2 จังหวัดนครพนมเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา 3.3 นครพนมร่วมงานความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย – จีน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 35/58 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 2. ผู้ว่าฯ ถกกรอบเขตศก.พิเศษ หอการค้าชี้เติบโตก้าวกระโดด 3.ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34/58 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเข้าสู่เขต ศก.พิเศษ – เออีซี 2. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. ยผ. จัดปฎิรูปที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 33/58 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
- 28-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. กระทรวงมหาดไทย - สสว. ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อน SMEs 2. การลงทุน 13 กลุ่มกิจการเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากคึกคัก 4. เขตพัฒนา ศก.พิเศษไทย – เมียนมาคึกคัก 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 7. ร.ผวจ.ตราดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 32/58 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
- 15-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. บูมศก.พิเศษป่าไร่เชื่อมกัมพูชา 2. นายไมตรี อินทุสุต ร.ปมท. ให้สัมภาษณ์เรื่อง Mea Sot SEZ 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษนครพนม 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 31/58 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
- 15-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. 3 เดือนเขตพัฒนา ศก.พิเศษฯ ‘ชิ้นโบแดง’ ของรัฐบาล 2. รัฐเร่งทำคลอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร 4. ตราดประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 30/58 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
- 11-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษสงขลา -1.1 ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) -1.2 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา -1.3 ผวจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 29/58 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
- 06-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. “มุกดาหาร”พร้อมสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2. TICON พร้อมรุกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3. เร่งแต่งตัว เขตพัฒนา ศก.พิเศษรับกระแสลงทุนทะลัก 4. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษมุกดาหาร

จดหมายข่าว ฉบับที่ 28/58 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
- 06-05-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ดัน “เชียงราย” ศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดน 2. แนะใช้พื้นที่รัฐตั้งเขตพัฒนา ศก.พิเศษ 3. ชู 3 อุตสาหกรรมเด่น เหมาะลงทุนชายแดนใต้ 4. กรมศุลฯหนุน “ช่องแม็ก”เขตพัฒนา ศก.พิเศษอุบลฯ 5. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 6. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตราด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/58 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
- 27-04-2558   

ข่าวความเคลื่อนไหวการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. “ประจิน” รมว.คค. ปาฐกถาพิเศษรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. จับตาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 3. ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนา ศก.พิเศษตาก 4. ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

จำนวนผู้เข้าชม

ลิขสิทธิ์ © 2554 ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-2224-1843 โทรสาร 0-2222-4159

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ พัฒนาโดย N Square Media And Creation Co., Ltd.